PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Pelantikan Empat Duta Besar Serta Penasihat Senior Menteri Luar Negeri

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,,,
Sabtu, 14 November  1992 --- Bertempat di Istana Negara, pada pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik empat Duta Besar Keliling serta seorang Penasihat Senior Menteri Luar Negeri. Mereka semua diberi tugas membantu Presiden selaku Ketua Gerakan Non-Blok (GNB). Keempat Dubes keliling itu adalah Alamsyah Ratu Perwiranegara yang bertugas untuk kawasan Asia dan Timur Tengah, Sayidiman Suryohadiprodjo untuk kawasan Afrika, Achmad Tahir untuk kawasan Eropah, dan Hasnan Habib untuk wilayah Amerika. Sementara itu, Nana Sutrisna dilantik sebagai Penasihat Senior Menteri Luar Negeri dengan tugas mengkoordinasi pelaksanaan segala kebijaksanaan Presiden selaku Ketua Gerakan Non-Blok selama tiga tahun mendatang.


Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Publikasi : Oval Andrianto