PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Menteri Ekuin, Ketua Bappenas, Prof. Widjojo Nitisastro, Menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha.

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
SENIN, 17 JUNI 1974

Selama satu jam pagi ini Menteri Ekuin/Ketua Bappenas, Prof. Widjojo Nitisastro, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Dalam pertemuan itu Prof. Widjojo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan duta-duta besar lndonesia yang bertugas di negara-negara Eropa Timur. Para duta besar yang hadir adalah Duta Besar Kemal Idris (Yugoslavia), Duta Besar Surjono Darusman (Uni Soviet), Duta Besar Mursalin (Rumania), Duta Besar Abdul Muis (Cekoslovakia), Duta Besar AB Lubis (Bulgaria), Duta Besar Soenadi (Polandia), dan Soeparman (Kuasa Usaha untuk Jerman Timur). Tidak diperoleh suatu keterangan mengenai pokok permasalahan yang dibahas Kepala Negara dengan pejabat-pejabat tersebut.

Publikasi, Lita.SH