PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Laporan Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja Mengenai Perkembangan Perum Sang Hiang Seri di Hadapan Presiden Soeharto.

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
SENIN, 6 JUNI 1977

Kepala Staf Angkatan Darat Malaysia Letjen. Tan Sri Dato’ Haji Muhammad Sani bin Haji Abdul Ghaffar diterima Presiden Soeharto hari ini di Bina Graha. Jederal Makmun Murod yang mendampingi tamunya mengatakan bahwa selama Kasad Malaysia berada di Indonesia, pembicaraan akan lebih dititik beratkan pada kerjasama dalam latihan-latihan Angkatan Darat Republik Indonesia dan Angkatan Darat Malaysia.

Presiden Soeharto ketika menerima Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja hari ini meminta laporan mengenai perkembangan Perum Sang Hiang Seri. Sang Hiang Seri merupakan Pusat Pembibitan Padi yang terletak di Sukamandi, 120 kilometer disebelah timur Jakarta. perusahaan yang mempunyai lahan seluas 4.000 hektar, bekas perkebunan serat nenas, ini tengah diarahkan sebagai Pusat Pembibitan Palawija dan Sayuran. Sang Hiang Seri juga dimaksudkan sebagai tempat untuk mencari pengalaman dalam membuat persawahan secara cepat, disamping sebagai tempat latihan penggunaan alat-alat besar pertanian.

Publikasi, Lita.SH