PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Petunjuk Presiden Soeharto Diberikan Kepada Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja Mengenai Memperjuangkan Keadilan dibidang Ekonomi Internasional

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
SABTU, 18 MEI 1985

Presiden memberikan petunjuk kepada Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, agar dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang bagi pemasaran produknya, kita tidak perlu memakai cara yang nadanya memaki-maki negara industri. Demikian juga dalam upaya memperjuangkan keadilan di bidang ekonomi internasional, negara berkembang juga tidak perlu melontarkan hal seperti itu.

Demikian dikatakan oleh Menteri Mochtar Kusumaatmadja setelah menghadap Presiden Soeharto di Cendana pagi ini. Ia menghadap Presiden untuk menyampaikan laporan mengenai hasil lawatannya ke negara-negara Amerika Latin, terutama pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Kolumbia mengenai Deklarasi Bandung.

Publikasi, Lita.SH